Je to jako pohádka …

Základní

Je to jako pohádka ,
když se začne život děťátka .
Přinese lásku radost i smích ,
stane se pokladem rodičů svých .
Ať děťátko má všeho dost ,
v životě jen pro radost .
Zdraví štěstí veselosti ,
jak v dětství tak v dospělosti .
Rodičům ať radost dělá ,
budoucnost ho čeká skvělá .
Celý život bez nesnází ,
ať ho jenom úspěch doprovází .